Mikhailovskaya Embankment / Strelka KB + Adaptik-A


© Strelka KB

© Strelka KB
  • Architects: Adaptik-A, Strelka KB
  • Location: Novosibirsk, Novosibirsk Oblast, Russia
  • Category: Public Space
  • Lead Architects: Strelka KB: Daliya Safiullina, Mikhail Dzhikhvariya, Khlebnikov Daniil, Jezi Stankevic, Olga Deribas, Ariana Melkonyan, Alexandra Onipko. Adaptik-A: Pavel Nosarev, Igor Karnaukhov, Alexey Karnaukhov, Aleksandra Arkhipova, Svetlana Gizhitskaya
  • Collaborators: Bruno Baietto
  • Area: 81400.0 m2
  • Project Year: 2018
  • Photographs: Strelka KB

Read more »